Територията на община Приморско се характеризира със съчетаване на равнинен, хълмист и нископланински релеф, разчленен от красиви речни долини и разнообразни брегови форми и плажни ивици.

   В релефа на общината се очертават две основни структури с характерните за всяка една от тях хоризонтална и вертикална разглежност:

а) Ниска крайбрежна зона;
б) Полупланинска зона във вътрешността на Странджа планина.

    Релефът в източната  част на общината, където е землището на град Приморско и село Китен и където е съсредоточено близо 62% от населението на общината е равнинен, а в западната част, където се намират селата Писменово, Ясна поляна, Ново Паничарево и Веселие е хълмист и нископланински.

Крайбрежната зона се характеризира със заоблени форми и красиви и широки плажни ивици.

Релефът на нископланинската част е характерен с дълбоки долове и стръмни откоси с надморска височина до 40 метра надморско равнище. Средната надморска височина на общината е 16 метра над морското равнище.
Релефът на община Приморско е уникален с разнообразието и красотата си. Сред неговите забележителности особено се открояват плажните му ивици, които са с площ 1190 хиляди квадратни метра защитени дюни и плажове.
По размера на плажовете, отнесени към общата площ на територията, община Приморско е с най-добър показател, сравнен с останалите крайморски общини на Бургаска област.

 

    Климатът на общината се формира под континенталното влияние от север и запад, Черноморското влияние от изток и Средиземноморското влияние от юг. Други важни фактори, за формирането на изключително благоприятните климатични условия са ниската надморска височина и високата лесистост на Странджа планина.
  Климатът на общината е умерено континентален с подчертано Черноморско и Средиземноморско влияние, характерен с мека и къса зима и продължителни и прохладно лято. При надморска височина средно от 16 – 40 метра, атмосферното налягане се движи от 712 до 783 мм.
    Средната температура за територията на общината през последните 10 години е 13.4° С, а годишната амплитуда в района е една от най-ниските в страната – 19°С.

Валежите имат есенно – зимен максимум и летен минимум, като годишната им стойност е 500 литра на квадратен метър. Снежната покривка е краткотрайна със средна продължителност 15 – 17 дни и дебелина 5 – 10 см.
Oт месец май до месец октомври има слънцегреене с продължителност 1700 слънчеви час

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0