Име: Янчо

Фамилия: Янков

Тип: Общински съвет

Отдел:

Длъжност: Общински съветник и Председател на ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ,СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

Партия:

Стая:103

Имейл: eoskiten@abv.bg

Телефон:0888986547

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0