Име: Стефка
Фамилия: Димитрова
Тип: Общинска администрация
Длъжност: Старши експерт „Личен състав”
Стая: 210
Телефон: 0550/ 3 36 84
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0