administraciq 093
Име: Савина
Фамилия: Димова
Тип: Общинска администрация
Отдел: „АПО и ОС“
Длъжност: Старши юрисконсулт
Стая: 119
Телефон: 0550/ 3 36 38
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0