administraciq 018
Име: Сава
Фамилия: Савов
Тип: Общинска администрация
Отдел: „Опазване на обществения ред и околната среда“
Длъжност: Младши експерт ООРОС
Стая: 206
Телефон: 0550/ 3 36 80
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0