administraciq 214
Име: Плумка
Фамилия: Митрева
Тип: Общинска администрация
Отдел: Дирекция „Бюджет и финанси, счетоводни и стопански дейности“
Длъжност: Старши експерт „Бюджет“
Стая: 305
Телефон: 0550/ 3 36 96
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0