Име: Пеньо

Фамилия: Пеев

Тип: Общински съвет

Отдел:

Длъжност:Общински съветник и Председател на ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ,КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ,МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Партия:

Стая:103

Имейл: vk_ropotamo@abv.bg

Телефон:0889344874

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0