administraciq 238
Име: Пенка
Фамилия: Пехливанова
Тип: Общинска администрация
Отдел: УТ,  „Архитектура и кадастър“
Длъжност: Главен специалист КРВП
Стая: 114
Телефон: 0550/ 3 36 62
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0