Име: Павел

Фамилия: Павлов

Тип: Общински съвет

Отдел:

Длъжност: Общински съветник и Председател на ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД,ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, СИГУРНОСТ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Партия:

Стая:103

Имейл: prizma_primorsko@abv.bg

Телефон:0889106472

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0