Арх. Никола Ликоманов

Длъжност: Главен архитект
Стая: 117
Телефон: 0550/ 3 36 38

Приемен ден всеки вторник и петък от 09:00 до 12:00

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0