Михаела Прокопова – Димитрова

Отдел: “Строителство”
Длъжност: Специалист “КС“
Стая: 118
Телефон: 0550/ 3 36 38
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0