Име: Мариян
Фамилия: Толчев
Тип: Общинска администрация
Длъжност: Младши експерт Връзки с Обществеността
Стая: 211
Телефон: 0550/ 3 36 88
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0