administraciq 121

Име: Маринела
Фамилия: Петрова
Тип: Общинска администрация
Отдел: Дирекция „Туризъм европейски фондове и програми“
Длъжност: Специалист „Европейски проекти“
Стая: 109
Телефон: 0550/ 3 36 48

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0