Име: Манол

Фамилия: Манолов

Тип: Общински съвет

Отдел:

Длъжност: Общински съветник и Председател на ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ

Партия:

Стая:103

Имейл: feelg@abv.bg

Телефон:0887894020

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0