administraciq 104
Име: Люба
Фамилия: Желева
Тип: Общинска администрация
Отдел: Дирекция „Туризъм европейски фондове и програми“
Длъжност: Директор
Стая: 112
Имейл: lyubidi@abv.bg
Телефон: 0550/ 3 36 60
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0