Красимир Димитров

Отдел: „Опазване на обществения ред и околната среда“
Длъжност: Младши експерт “ООРОС”
Стая: 208
Телефон: 0550/ 3 36 80
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0