Име: Илия

Фамилия: Петков

Тип: Общински съвет

Отдел:

Длъжност: Общински съветник

Партия:

Стая: 103

Имейл: iliapetkov1964@abv.bg

Телефон: 0884 57 18 21

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0