administraciq 068
Име: Златка
Фамилия: Костадинова
Тип: Общинска администрация
Отдел: Дирекция „Бюджет и финанси, счетоводни и стопански дейности“
Длъжност: Главен специалист разходи
Стая: 301
Телефон: 0550/ 3 36 11
Share on Facebook1Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0