administraciq 169
Име: Женя
Фамилия: Казакова
Тип: Общинска администрация
Отдел: „АПО и ОС“
Длъжност: Секретар МКБППМН
Стая: 101
Телефон: 0550/ 3 36 47
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0