Име: Елена

Фамилия: Пантова

Тип: Общинска администрация

Длъжност: Младши счетоводител с.Ясна поляна

Телефон: 0550/4 42 82

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0