administraciq 016
Име: Гергана
Фамилия: Лозева
Тип: Общинска администрация
Отдел: „Oбществен ред и околна среда“
Длъжност: Гл. специалист „Еколог“
Стая: 206
Телефон: 0550/ 3 36 74
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0