Име: Борислав

Фамилия: Киров

Тип: Общински съвет

Отдел:

Длъжност: Зам. Председател на Общински съвет

Партия:

Стая:103

Имейл: b_kbg@yahoo.co.uk

Тел:0899902899

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0