Община Приморско

Иван Гайков

Кмет на община Приморско

e-mail: obshtina@primorsko.bg
телефон: 0550/ 3 30 00, факс 0550/ 3 23 73
Ет.ІІ стая 201

Приемно време

  • Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, включително писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон и електронна поща за контакт;
  • Приемният ден се определя в зависимост от работната програма на кмета на общината, за което записаните лица се уведомяват предварително;
  • Записване за приемните дни се извършва ежедневно, в рамките на работното време на телефон 0550/ 3 30 00 или на електронната поща – obshtina@primorsko.bg

Правомощия на кмета на община Приморско

Савина Димова

Секретар на община Приморско
e-mail: s.dimova@primorsko.bg
телефон: 0550/ 3 36 42
Ет. ІІ стая 204

Администрация

Ивелина Трендафилова

Длъжност: Деловодител
Партер
Телефон: 0550/ 3 36 29

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Айсел Палова - Пеева

Длъжност: Деловодител
Партер
Телефон: 0550/ 3 36 29

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Дукена Коемджиева

Длъжност: Главен счетоводител
Стая: 304
Телефон: 0550/ 3 36 21

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Плумка Митрева

Длъжност: Старши експерт „Бюджет“
Стая: 305
Телефон: 0550/ 3 36 96

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Невена Малева

Длъжност: Финансов контроольор
Стая: 305
Телефон: 0550/ 3 36 96

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Стефка Лефтерова

Длъжност: Счетоводител
Стая: 308
Телефон: 0550/ 3 36 27

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Моника Илиева

Длъжност: Счетоводител
Стая: 308
Телефон: 0550/ 3 36 27

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Мария Бъчварова

Длъжност: Главен специалист “Изчислител”
Стая: 306
Телефон: 0550/ 3 36 12

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Яна Сапунджиева

Длъжност: Счетоводител

Стая: 307
Телефон: 0550/ 3 36 49

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Маринела Кирякова

Длъжност: Счетоводител

Стая: 307
Телефон: 0550/ 3 36 49

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Антоанета Димитрова

Длъжност: Счетоводител
Стая: 307
Телефон: 0550/ 3 36 49

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Катя Джафалиева

Длъжност: Счетоводител
Стая: 307
Телефон: 0550/ 3 36 49

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Наталия Монева

Длъжност: Младши счетоводител
с. Веселие
Телефон: 0550/4 63 85

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Елена Пантова

Длъжност: Младши счетоводител
с. Ясна поляна
Телефон: 0550/4 42 82

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Нела Манкова

Длъжност: Младши счетоводител
с. Ново Паничарево
Телефон: 0550/4 84 54

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Светлана Проданова

Длъжност: Счетоводител
гр. Китен
Телефон: 0550/3 60 96

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Диляна Кирова

Длъжност: Главен специалист разходи
Стая: 301
Телефон: 0550/ 3 36 11

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Петя Томова

Длъжност: Главен специалист приходи
Партер
Телефон: 0550/ 3 36 05

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Ваня Митрева

Длъжност: Старши експерт СДТО
Стая: 209
Телефон: 0550/ 3 36 83

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Теменуга Кибарова

Длъжност: Старши експерт СД
Стая: 209
Телефон: 0550/ 3 36 82

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Полина Ангьозова

Длъжност: Старши експерт СД
Стая: 209
Телефон: 0550/ 3 36 81

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Николай Сотиров

Длъжност: Юрисконсулт
Стая: 208
Телефон: 0550/ 3 36 79

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Надя Георгиева

Длъжност: Главен експерт ОС
Стая: 102
Телефон: 0550/ 3 36 31

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Ирина Колева

Длъжност: Старши експерт „Личен състав“

Стая: 210
Телефон: 0550/ 3 36 85

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Женя Казакова

Длъжност: Главен специалист ГРАО
Стая: 110
Имейл: grao@primorsko.bg
Телефон: 0550/ 3 36 58

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Мариана Кръстева

Длъжност: Главен специалист АO
Стая: 111
Имейл: grao@primorsko.bg
Телефон: 0550/ 3 36 59

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Калиопа Трендафилова

Длъжност: Главен експерт КОВСХД
Стая: 302
Телефон: 0550/ 3 36 10

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Жулияна Иванова

Длъжност: Главен експерт КОСМД
Стая: 207
Телефон: 0550/ 3 36 30

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Арх. Никола Ликоманов

Длъжност: Главен архитект
Стая: 117
Телефон: 0550/ 3 36 38

Приемен ден всеки вторник и петък от 09:00 до 12:00

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Ефросина Господинова

Длъжност: Специалист КРВП
Стая: 119
Телефон: 0550/ 3 36 40

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Златина Стойкова

Длъжност: Специалист КРВП
Стая: 119
Телефон: 0550/ 3 36 40

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Теодора Тодорова

Длъжност: Старши експерт УТ
Стая: 118
Телефон: 0550/ 3 36 38

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Александър Дечев

Длъжност: Младши експерт УТ
Партер
Телефон:  0884 571 838

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Мариан Маринов

Длъжност: Главен инженер
Стая: 113
Телефон: 0550/ 3 36 61

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Жечка Тодорова

Длъжност: Младши експерт КС
Стая: 118
Телефон: 0550/ 3 36 38

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Михаела Прокопова - Димитрова

Длъжност: Специалист КС
Стая: 118
Телефон: 0550/ 3 36 38

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Натали Трендафилова

Длъжност: Специалист КС
Стая: 118
Телефон: 0550/ 3 36 38

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Гергана Лозева

Длъжност: Главен специалист Екология
Стая: 206
Телефон: 0550/ 3 36 74

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Красимир Димитров

Длъжност: Младши експерт ООРОС
Стая: 208
Телефон: 0550/ 3 36 80

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Никола Колев

Длъжност: Инспектор ООРОС
Стая: 208
Телефон: 0550/ 3 36 80

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Люба Желева

Длъжност: Директор

Стая: 112
Телефон: 0550/ 3 36 60

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Цветан Пандиев

Длъжност: Главен специалист европейски проекти
Стая: 109
Телефон: 0550/ 3 36 48

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Паолина Анастасова

Длъжност: Специалист европейски проекти
Стая: 109
Телефон: 0550/ 3 36 48

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Цветелина Пандиева

Длъжност: Специалист туристическо обслужване
Туристически информационен център
Имейл: tic@primorsko.bg
Телефон: 0550/ 3 24 66

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Силвия Кутева

Длъжност: Младши експерт КСМД
Туристически информационен център
Телефон: 0550/ 3 24 66

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Радка Георгиева

Длъжност: Директор
Стая: 105
Имейл: ddpt@primorsko.bg
Телефон: 0550/ 3 36 55

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Илияна Савова

Длъжност: Старши счетоводител
Партер
Имейл: ddpt@primorskо.bg
Телефон: 0550/ 3 36 95

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Калина Иванова

Длъжност: Старши експерт Ревизии
Стая: 106
Имейл: ddpt@primorsko.bg
Телефон: 0550/ 3 36 56

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Паулина Райчева

Длъжност: Специалист ДМДТ
Имейл: ddpt@primorsko.bg
гр. Китен
Телефон: 0550/ 3 62 50

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Анна Колева

Длъжност: Специалист ДМДТ
Имейл: ddpt@primorsko.bg
Телефон: 0550/ 3 22 91
                   0550/ 3 36 95

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Антоанета Пеева

Длъжност: Старши експерт ДК
Имейл: ddpt@primorsko.bg
Телефон: 0550/ 3 36 01
                   0550/ 3 36 26

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Даниела Аларлиева

Длъжност: Младши експерт ДК
Имейл: ddpt@primorsko.bg
Телефон: 0550/ 3 36 03

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Красимира Дудева

Длъжност: Младши експерт ДК
Телефон: 0550/ 3 36 01
                   0550/ 3 36 26

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Кметове на населени места

Николай Марков

Кмет на град Китен
e-mail: kmetstvo_kiten@abv.bg
телефон: 0888 90 69 20

Секретар на кметство  Китен
Деница Янакиева
Телефон: 0550/ 3 68 05

Яна Жекова

Кмет на кметство Ново Паничарево
e-mail: iana_jekova@abv.bg
телефон: 0550/ 4 82 10

Секретар на кметство  Ново Паничарево
Росица Митрева
Телефон: 0550/ 4 82 21

Георги Георгиев

Кмет на кметство Ясна поляна
e-mail: georgi5707georgi@abv.bg
телефон: 0550/ 4 42 14

Секретар на кметство Ясна поляна
Десислава Щилянова
Телефон: 0550/ 4 42 82

Стойчо Карабинов

Кмет на кметство Веселие
e-mail: kmetstvo_veselie@abv.bg
телефон: 0550/ 4 63 86

Секретар на кметство Веселие
Павлина Драгнева
Телефон: 0550/ 4 62 84

Стефан Богданов

Кмет на кметство Писменово
e-mail: pismenovo@primorsko.bg
телефон: 0550/ 3 20 30

Секретар на кметство Писменово
Атанаска Георгиева
Телефон: 0550/ 3 21 55

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0