През 1910, 1911 г. в покрайнините на днешното село Писменово се заселват 4-мата братя Арнаудови от с. Граматиково, заради климата, природата и най-вече хубавите пасища за стадата. След тях още 15 души от Граматиково се заселват.
През 1913 г. след Балканската война жители от селата Мързево (дн. Кондолово), Заберново, Визица се заселват там. Старото наименование на местността и селището е Гарван – дн. Писменово. Наричат го така, за да подчертаят, че те са наследници на граматиците, умните и културни хора на с. Граматиково, които се отличавали с по-високата си образованост.
Около селото има 16 извора, чиято вода се счита за целебна, а самото село и параклисите около него се определят като „Божие място”.
През 1919 г. жителите построяват първото училище. През 1948 г. построяват по-голямо училище, което посреща нуждите на разрастналото се село. Дългогодишен учител и директор на училището е Васил Йонков Форев.
Първата църква е построена на мястото на днешния параклис. Няколко години по-късно е построена новата църква „Св. Димитър”, която се намира в центъра на селото.
През 60-те години на миналия век има разпореждане с. Писменово постепенно да се закрие като селище до 1980 г. За целта на всички жители на селото им е дадена възможност да се заселят в Приморско, като на всяко семейство са раздадени парцили, в т.нар. нов квартал, тогава. От края на 60-те години и до днес в този квартал израстнаха хубави триетажни къщи, семейни хотели и пансиони.
Хората се преместиха в Приморско, но запазиха имотите си в Писменово и продължаваха да ги ползват като вили за излет, продължиха да си обработват лозята и местата и така до днес. В последните 20 години в селото се построиха много нови къщи и вили за гости, както и хотели. Има стари и нови заселници, които си живяят там целогодишно.
Районът и околностите на Писменово с надморска височина 103 метра се използват много през летния сезон за туристически излети и атрактивни сафари, организирани от туропературите.
Селото е със статут на пълномоничество и винаги е било към Община Приморско.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0