История на Ново Паничарево

Първото село в землището на днешното Ново Паничарево се намирало в местността Юрта. То е просъществувало до 1653 г. От тогава до 1732 г., т.е. в продължение на 70-80 години е регистрирано второ селище, горе в планината и го наричат Чанакчи (Паница). След тово жителите на Чанакчи се заселват на ново място, което наричат Паничарево, а когато възниква четвъртото селище – днешното Ново Паничарево, старото Паничарево остава в годините като Старото село.
Причините за непрестанното местене е бягство от нашествията на турци и черкези. По-дълбоко навлизане в горите и по-далече от оживените междуселски пътища.
Последното преместване от Старо в Ново Паничарево е вече след Освобождението и е продиктувано от стопански съображения – да придобиват жителите хубава земя за земеделско произвадство, отвъд левия бряг на долното течение на река Ропотамо.

Преселници

Преселници в старите селища та до последното Нова Паничарево датират още от XVII век, когато група от над 100 семейства, бяга от помохамеданчване в Източните Родопи, след това изселници от Източна Тракия след Руско-турската война от 1828-1829 г., след Преображенското въстание – 1903 г. та чак до Балканската война 1913 г.

Ново Паничарево – Днес

Ново Паничарево е едно от най-големите села в Странджа планина в миналото и днес. Разположението му е било благодатно за развитие на дърводобива, скотовъдство и земеделие. Голям принос за заселването, икономическото развитие и благоострояването има местният жител Страти Димитров – депутат в три народни събрания, приближен на цар Фердинанд и на Стефан Стамболов, който няколко пъти му гостува лично в дома – (Построяването през 1898 г. на първият мост на местността „Пода” на Мандренското езеро до Бургас посока към Странджа планина е дело на Страти Димитров.) Използвайки голямото си влияние причислява към землището на селото много декари обработваема земя и 10 000 дка гори. Благодарение на това се създава едно благоустроено село, впечатляващо и днес почти с градския си център, с павирана главна улица, с представителните сгради на кметството, читалището, търговския център, лесничейството, добре уредения си парк, към който се отива по въжен мост над р. Ропотамо.

Занаяти

През 1915 г. инициативна група от местни хора създава трудова горско-производителна кооперация „Рошковец” и дъскорезна фабрика за производство на талпи, траверси, паркет, бъчварски дъски, пчелни кошери, столове, чинове и др. изделия. В кооперацията членуват 165 семейства. Развиват се и следните занаяти: железарство, железоколарство, зидарство, обущарство, шивачество и др. Днес „Рошковец” е Държавно лесничество – едно от най-старите в България с основна дейност дърводобив и ловен туризъм, с първа ловна хижа „Странджа” от 1930 г.

Забележителности

Църквата „Св. Троица” е построена през 1881 г., която притежава изключително редки икони. Параклисът „Св. Марина”, запазен и подържан до днес. Етнографска сбирка изложена в стара къща от 1882 г. През 2014 г. се открива музей на Ново Паничарево в автентичната къща на Страти Димитров разположена в центъра. В читалищната библиотека се съхраняват част от библиотеката на Ст. Стамболов, подарена на Страти Димитров, когато е бил народен представител.
През 1985 г. се построява язовир „Ново Паничарево” с обем 2,2 млн куб. м, който е включен към общата водна система на язовир „Ясна поляна” и подава вода за цялото Южно Черноморие.
Ново Паничарево е самостоятелна община до 1910 г. след това преминава към Веселие, пак самостоятелна, след това към Община Созопол и от 1997 г. към Община Приморско. Селото се развива и благоустровява, близоста до Бургас, до морските курорти и до Странджа планина му дават възможност да се развива като вилно селище.

Туристическите маршрути

Туристическите маршрути разкриват забележителностите в околността:
Старто село – Дуденово – Орана поляна – 5 ч; Изворите на р. Церовска (Ропотамо) – 2 ч.; връх Рошковец – 2 ч.; „Казаков вир” – 2,30 ч.; язовир „Ясна поляна” – 1 ч.; Дервишка поляна (капитан Набоков – гроб) – 1 ч.; язовир „Ново Паничарево” – 20 мин.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0