Население

Населението на община Приморско наброява към 03.02.2012 г. година – 7495 души, от които 3775 души са мъже 3720 души са жени.

В град Приморско живеят 3662 души. В общината най-голямо е населението на град Китен – 1170 души, а най-малко  на село Писменово – 216 души. В останалите села на общината живеят: в село Ново Паничарево – 896 души, в село Ясна Поляна – 679 души и в село Веселие – 872 души.

Трудова заетост

Делът на населението под трудоспособна възраст е 1195 души, на населението на трудоспособна възраст 4695 души  и на населението над трудоспособна възраст е 1590 души.
По-голяма част от населението е ангажирана с хотелиерство и ресторантьорство през активния летен сезон.

 

Безработица

В община Приморско равнището на безработицата, измерено към 31.12.2003 година е 3% от икономическо активното население. Официално регистрираните безработни са 109 човека. През активния летен сезон нивото на безработица практически пада до 1%. В град Приморско и село Китен се наблюдава и следното явление през летния сезон –около 800 – 1 00 души от цялата страна работят като обслужващ персонал в хотелите, ресторантите, плажовете и търговските заведения.

58 от регистрираните безработни са мъже и 51 са жени.

   По-значима форма за временно преодоляване на  безработицата в общината е работата по проекти от Националната програма “От социално подпомагане към трудова заетост”. Чрез тях труда на безработните се  използва за благоустрояване, общинско строителство, озеленяване, работа в лесничейството и на други места.  По програма на Бюрото по труда 2 –ма човека са заминали на работа в чужбина като готвачи.По програмата “личен асистент” е ангажиран един човек.
     Социалното подпомогнати в община Приморско през 2003 година са 345 души. От които 42- ма са получавали месечно социално подпомагане, 224 души са получили помощи за твърдо гориво и 79 души помощи за инвалиди.

В общината е изградена самостоятелна социална дейност, независима от тази на държавата. Обект на подпомагане са възрастните хора над 70 години, които получават от 70 – 85 лева, в зависимост от техните нужди и децата от 1 – 3 годишна възраст, които получават безплатна храна от млечните кухни.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0