Стартира проект „Младежки обмен“ финансиран по програма Еразъм +

Стартира проект „Младежки обмен“ финансиран по програма Еразъм + от Европейски съюз. Име на проекта: Be active, be Intercultural! Място: България; Организатор на проекта е Международен младежки център. Участниците идват от над 10 младежки организации, всяка  от различни държави.

Общ брой на участниците е 65  в диапазона от 18 годишна възраст до 30 г.

Дати на дейностите:  от 10-10-2020г.  до 17-10-2021г.

Теми, адресирани от проекта.

  • Социален диалог
  • Младеж (Участие, Младежка работа, Младежка политика)
  • Междукултурно образование / образование между поколенията и обучение през целия живот

Стремим се да създадем междукултурно общество, където хората да се учат от културните различия и да установят добри отношения помежду си по отворен начин. Искаме да осъществим този проект, защото смятаме, че младежта трябва да разбере по-добре културните различия и ценности; все пак ние се стремим да насърчаваме толерантността и уважението към хората с различни възгледи и убеждения, за да живеем в по-мирно и проспериращо общество.

Нашите основни цели са насърчаване на междукултурния диалог и сътрудничество и по-доброто разбиране на културните различия и ценности; повишаване на толерантността и уважението към хората с различни възгледи и убеждения; насърчаване на активен и здравословен начин на живот чрез дейности на открито. Целите на този проект се свързват със специфичното ключово действие и целите на програма Еразъм + чрез пробив на междукултурните бариери, намаляване на дискриминацията, подкрепа на многообразието чрез спортни дейности. В резултат на това отношенията между европейските граждани ще бъдат подобрени, което ще доведе до положителни икономически и социални резултати.

 

Някои от дейностите, които нашите участници могат да избират, са:

Дейностите, извършвани по време на младежкия обмен, имат за цел да създадат пространство за обучение, благоприятно за развитието на способностите, знанията и нагласите на участниците, да генерират съпричастност, креативност и производителност. Ще ангажираме участниците в дейности, чрез които те ще изследват социалните и културните различия, ще се развиват умения за междукултурна комуникация и научете и практикувайте нови игри, които насърчават спорта и здравословния начин на живот. Участниците ще бъдат стимулирани да проявяват инициатива и да проявяват интерес, участие и междукултурно сътрудничество.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0