На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

О Б Я В А

 

 до заинтересованите лица и общественост

 

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. – ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р Димитър Германов – Кмет на община Приморско с адрес, обл. Бургас, общ. Приморско, гр. Приморско, ул. „Трети март” №56, п.к. 8180

 

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Дъждовна канализация – Гл.кол.2 по ул.”Крайбрежна” от о.т.196, през о.т.140, о.т.248, о.т.142, о.т.245,о.т.247 до о.т.97 на ул.”Черно море” и от о.т. 142 през о.т.243, о.т.241 до о.т.240 по ул.”Ст.Костадинов” – гр.Приморско, Община Приморско, Област Бургас

 

 

 

Лице за контакти: д-р Димитър Германов – Кмет на община Приморско

Телефон, факс: 0550/3 30 00; 0550/ 3 23 73.

 

 

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Бургас-338,

К-с Лазур, ул. „Перущица” №67, ет. 3

e-mail: riosvbs@unacs.bg

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0