На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Н-40/27.09.2016 г. от ЕТ”Найк – ЕС- Георги Димитров” за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Хотелска част към Етнографски комплекс” – I ви и II ри етап, находящ се в ПИ №038233 по плана на м.Край село, землище с.Писменово.

лице за контакти: Георги Белев

тел. 0887469811

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0