На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

ОБЯВА:

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

 

 

 

          Община Приморско уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация – град Приморско е постъпило Уведомление Вх.№63-00-594/23.04.2019г. от „ЗЕСТ 113” ЕООД, с адрес: гр. Созопол, ж.к. „Созополистайл”, бл.В, ет.4, ап.1 за наличие на инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна сграда, стопанска постройка (гараж и склад) и в УПИ XII-43, кв.57 с идентификатор ПИ №10731.137.66 по плана на с. Веселие, местност „Курията”, община Приморско и уличен водопровод до него”. Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител е Татьяна Владимировна Асламова.

 

Лице за контакт:

Галина Росенова Маджарова

тел. 0895 578 706

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0