На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-К-140/01.11.2017г. от „КИТЕН НЕТ”ООД за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на проект за „Изграждане на оптична кабелна мрежа в гр.Китен, община Приморско”.

лице за контакти: Мая Бонева

 

 

 ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№25-00-253/01.11.2017г. от „ЕР ЮГ”ЕАД за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на проект за изграждане на външно кабелно ел. захранване на „Жилищна сграда” в с.Веселие, УПИ VIII678, кв.37, община Приморско.

лице за контакти: инж.Иванка Недкова           тел.:0882/834 941

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0