Министерство на здравеопазването въвежда в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19.

Министерство на здравеопазването въвежда в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19. Системата осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички диагностицирани и карантинирани лица и предоставя функционално обезпечение на всички компетентни институции, свързани с борбата с COVID-19. Въвеждането на системата е предмет на Заповед № РД-01-184, издадена днес от министъра на здравеопазването.

С текста на заповедта можете да се запознаете тук: rd-01-184

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0