Заповеди

 

Изтича срокът за плащане на местни данъци и такса битови отпадъци с отстъпка

 

На 05.05.2021 г. изтича срокът за заплащане  на задълженията за  данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 г. с предвидената отстъпка от 5%. 

Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г. са както следва:

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2021 г.

Втора вноска – до 01.11.2021 г.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Приморско и в гр. Китен и в брой на касите в с. Веселие, с. Ново Паничарево и с. Ясна поляна.

Безкасово по банковата сметка на Община Приморско в ОББ АДПриморско:

IBAN: BG29UBBS80028451895110, BIC: UBBSBGSF, по съответния код за вид плащане:

Данък върху недвижимите имоти и лихви – 442100

Такса за битови отпадъци и лихви – 442400

Данък върху превозните средства и лихви – 442300

По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с партиден номер, регистрационен номер на автомобил и ЕГН/ЕИК/ЛНЧ на данъчнозадълженото лице.

Плащането може да се извърши през официалния уебсайт на Община Приморско, от меню „Местни данъци и такси“ – „Онлайн плащане на местни данъци и такса битови отпадъци“ или на следния линк към сайта:

https://www.ubb.bg/individual-clients/smetki-i-plashtaniya/zaplashtane-na-danatsi

На касите на Изипей /Easypay/ и  в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД ;

 

Информация за размера на задълженията може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Приморско, ул.”Трети март” №56,  на посочените телефони:

0550/33695; 0550/33603; 0550/33626.

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗМДТ

 

 

ОБРАЗЦИ НА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

 

Единната система за туристическа информация

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0