Информация за подаване на предложения, сигнали и жалби – могат да бъдат подавани в деловодството на община Приморско, на obshtina@primorsko.bg, както и чрез кутията, поставена за тази цел във фоайето на общината

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0