Приморско

Адрес: ул. “Трети март” № 56
Град: Приморско
Телефон: +359 550 3 30 00
Факс: +359 550 3 23 73
Ел. поща:  obshtina@primorsko.bg
Сайт:  www.primorsko.bg

Иван Гайков

e-mail: obshtina@primorsko.bg
телефон: 0550/ 3 30 00, факс 0550/ 3 23 73
Ет.ІІ стая 201

Савина Димова

e-mail: s.dimova@primorsko.bg
телефон: 0550/ 3 36 42
Ет. ІІ стая 204

тел. – 0550/ 3-36-29

Николай Сотиров – Юрисконсулт – 0550/ 3 36 79

Надя Стаматова – Старши експерт ОС – тел. 0550/ 3 36 31

Ирина Колева – Старши експерт „Личен състав“ – 0550/ 3 36 85

Женя Казакова – Главен специалист „ГРАО“ –  0550/ 3 36 58

Мариана Кръстева – Главен специалист „АО“ –  0550/ 3 36 59

Калиопа Трендафилова – Главен експерт КОСХД – 0550/ 3 36 10

Жулияна Иваннова – Главен експерт КОСМД – 0550/ 3 36 30

арх. Никола Ликоманов – Главен архитект – 0550/ 3 36 39

Мариан Маринов – Главен инженер – 0550/ 3 36 61

Ефросина Господинова – Главен експерт “КРВП” – 0550/ 3 36 40

Теодора Тодорова – Старши експерт „УТ“ – 0550/ 3 36 38

Мария Нейчева – Младши експерт “ИК” – 0550/ 3 36 62

Александър Дечев  – Младши експерт “УТ” – 0884 571 838

Гергана Лозева – Главен специалист Екология – 0550/ 3 36 74

Красимир Димитров – Младши експерт „ООРОС“ – 0550/ 3 36 80

Дукена Коеджиева – Главен счетоводител – 0550/ 3 36 21

Невена Малева – Финансов контрольор – 0550/ 3 36 36

Диляна Кирова – Гл. специалист Разходи – 0550/ 3 36 11

Петя Томова – Гл. специалист Приходи – 0550/ 3 36 11

 

Иванка Митрева – Старши експерт СДТО –  0550/ 3 36 83

Теменуга Кибарова –

Полина Ангьозова –


Инспектори:

0550/ 3 23 40

0550/ 3 36 03

0550/ 3 36 26

Каса:

0550/ 3 36 95

0550/ 3 22 91

Славия Ангелова – тел. 0550/ 3 28 33

Кмет Николай Марков
гр. Китен, п.к. 8183, ул. „ Първи май“ № 2
Булстат 1021640630044
МОЛ Николай Марков
Счетоводство – 0550/ 3 60 96
Секретар – 0550/ 3 67 28

Кмет Георги Георгиев
с. Ясна поляна, п.к. 8147, площад „Девети септември„ № 2
Булстат 1021640630010
МОЛ Георги Георгиев
Кмет – 0550/ 4 42 14
Секретар – 0550/ 4 42 82

Кмет Яна Жекова
с. Ново Паничарево, п.к. 8152, ул. „Христо Ботев“ № 2
Булстат 1021640630025
МОЛ Яна Жекова
Кмет – 0550/ 4 82 10
Счетоводство – 0550/4 84 24
Секретар – 0550/4 82 21

Кмет Стойчо Карабинов
с. Веселие, п.к. 8145, ул.“Ропотамо“ №21
Булстат 1021640630059
МОЛ Стойчо Карабинов
Счетоводство – 0550/ 4 63 85
Секретар – 0550/ 4 62 84

Кмет Стефан Богданов
с. Писменово, п.к. 8182, ул.“Черно море“ №29
Булстат 1021640630030
МОЛ Стефан Богданов
Кмет – 0886883010
Секретар – 0550/ 3 21 55

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0