Приморско

Адрес: ул. “Трети март” № 56
Град: Приморско
Държава: България
Телефон: +359 550 3 30 00
Fax: +359 550 3 23 73
Email:  obshtina@primorsko.bg
Web Site:  www.primorsko.bg

Кмет

Иван Гайков – тел. 0550/ 3 30 00

Заместник кмет

– тел. 0550/ 3 36 47

Секретар на община Приморско

Савина Димова – тел. 0550/ 3 36 42

Администрация

тел: 0550/ 3-36-29

Николай Сотиров – Юрисконсулт – 0550/ 3 36 79

Надя Стаматова – Старши експерт ОС – тел. 0550/ 3 36 31

Станка Анастасова – Главен специалист „ГРАО“ –  0550/ 3 36 58

Мариана Кръстева – Главен специалист „АО“ –  0550/ 3 36 59

Калиопа Трендафилова – Главен експерт КОСХД – 0550/ 3 36 10

Стефка Димитрова – Старши експерт „Човешки ресурси“ – 0550/ 3 36 84

Ирина Колева – Старши експерт „Личен състав“  – – 0550/ 3 36 85

арх.Никола Ликоманов – Главен архитект – 0550/ 3 36 39

Ефросина Господинова – Главен експерт “КРВП” – 0550/ 3 36 40

Пенка Пехливанова – Главен специалист – 0550/ 3 36 62

Теодора Тодорова – Старши експерт „УТ“ – 0550/ 3 36 38

Мариан Маринов – Главен инженер – 0550/ 3 36 61

Мария Нейчева – Младши експерт “ИК” – 0550/ 3 36 62

Жечка Тодорова – Младши експерт “КС” – 0550/ 3 36 38

Дукена Коеджиева – Главен счетоводител – 0550/ 3 36 21

Радослава Христова – Финансов контрольор – 0550/ 3 36 36

Диляна Кирова – Гл. специалист разходи – 0550/ 3 36 11

Петя Томова – Гл. специалист приходи – 0550/ 3 36 11

Иванка Митрева – Старши експерт СДТО –  0550/ 3 36 83

Тонка Маджарова  – Старши експерт СД – 0550/3 36 30

Даниела Ламбринова  – Старши експерт СД – 0550/ 3 36 81


Инспектори:

0550/ 3 23 40

0550/ 3 36 03

0550/ 3 36 26

Каса:

0550/ 3 36 95

0550/ 3 22 91

Люба Желева – Директор – 0550/ 3 36 60

Туристически информационен център – 0550/ 3 24 66

Гергана Лозева – Главен специалист Екология – 0550/ 3 36 74

Красимир Димитров – Младши експерт „ООРОС“ – 0550/ 3 36 80

Славия Ангелова – тел. 0550/ 3 28 33

Кметства на територията на Община Приморско

Кмет Николай Марков
гр. Китен, п.к. 8183, ул. „ Първи май“ № 2
Булстат 1021640630044
МОЛ Николай Марков
Счетоводство – 0550/ 3 60 96
Секретар – 0550/ 3 67 28

с. Ясна поляна, п.к. 8147, площад „Девети септември„ № 2
Кмет Георги Георгиев
Булстат 1021640630010
МОЛ Георги Георгиев
Кмет – 0550/ 4 42 14
Секретар – 0550/ 4 42 82

Кмет Яна Жекова
с. Ново Паничарево, п.к. 8152, ул. „Христо Ботев“ № 2
Булстат 1021640630025
МОЛ Яна Жекова
Кмет – 0550/ 4 82 10
Счетоводство – 0550/4 84 24
Секретар – 0550/4 82 21

Кмет Стойчо Карабинов
с.Веселие, п.к. 8145, ул.“Ропотамо“ №21
Булстат 1021640630059
МОЛ Стойчо Карабинов
Счетоводство – 0550/ 4 63 85
Секретар – 0550/ 4 62 84

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0