1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И НОРМАТИВНА УРЕДБА – 5 члена

1. Дамян Димитров Петков – Председател
2. Борислав Красимиров Киров
3. Златина Петрова Тюлиева
4. Иван Тодоров Тодоров
5. Пеньо Атанасов Пеев

2.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД,ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, СИГУРНОСТ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 5 члена

1. Павел Жеков Павлов – Председател
2. Янчо Петров Янков
3. Манол Тодоров Манолов
4. Иван Петров Гайков
5. Илия Йовков Петков

3. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА , ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ,МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ – 5 члена

1. Златина Петрова Тюлиева -Председател
2. Борислав Красимиров Киров
3. Дамян Димитров Петков
4. Янчо Петров Янков
5. Златина Атанасова Величкова

4. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ,СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ – 6 члена

1. Янчо Петров Янков – Председател
2. Павел Жеков Павлов
3. Манол Тодоров Манолов
4. Иван Петров Гайков
5. Пеньо Атанасов Пеев
6. Димитър Гихоров Димитров

5. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ – 5 члена

1. Манол Тодоров Манолов – Председател
2. Дамян Димитров Петков
3. Борислав Красимиров Киров
4. Павел Жеков Павлов
5. Иван Тодоров Тодоров

6. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ,КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ,МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА – 5 члена

1. Пеньо Атанасов Пеев – Председател
2. Иван Петров Гайков
3. Иван Тодоров Тодоров
4. Златина Петрова Тюлиева
5. Златин Георгиев Бодуров

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0