Документи за категоризиране на места за настаняване
Документи за категоризиране на заведения за хранене и развлечения
Нормативни документи
Заповеди за прекратяване на категория на туристически обекти

 

Категоризиране – процедура
Прекратяване на категорията на туристическия обект
Подновяване категорията на туристическия обект
Промяна на обстоятелствата на туристическия обект
Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма
Спиране действието на удостоверението на място за настаняване
Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или удостоверение за определена категория
Национален туристически регистър
Издаване на нова табела

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0