Захранването на Община Приморско с електрическа енергия се осъществява от две районни подстанции 110/20 kV – ПС „Приморско” и ПС „Босна”. На територията на общината са изградени 154 трафопостa, които осигуряват необходимата електроенергия за нуждите на населението, като EVN България продължава изграждането и на нови с цел покриване потреблението на постоянно развиващата се инфраструктура в района.

За осигуряване на сигурност и качество на електрозахранването в по-малките населени места въздушната мрежа е подменена частично или изцяло с нови усукани изолирани проводници, подменени са и голям брой стълбове. В по-голямата част от гр. Приморско въздушната мрежа е заменена с кабели, положени в земята, с цел осигуряване на сигурно електрозахранване. Продължава да се работи в посока за пълното кабелиране (полагане на кабели под земята) на града.

При възникване на аварийни ситуации, свързани с липса на електрозахранване, са осигурени денонощни аварийни екипи от EVN България. На разположение на клиентите е денонощен телефонен център, където гражданите могат да подават сигнали и да получават информация.

ЕVN България
Телефонен център 24 часа в денонощието
0700 1 0007 – телефон при аварии
0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки
0700 1 0207 – телефон за автоматична проверка на сметка
еmail: info@evn.bg
www.evn.bg

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0