За да рекламирате в www.primorsko.bg трябва само да изберете желаната от Вас рекламна позиция от представените по-долу и да заплатите за желания период от време на място в Община Приморско, като пет дни преди началото на заявената рекламна кампания трябва да предадете изготвен банер на електронен носител в община Приморско на  e-mail:  obshtina@primorsko.bg

Рекламна позиция – излиза на всички страници на primorsko.bg като по този начин Вие ще постигнете по-голям резултат на Вашата рекламна кампания.

Цена

Рекламна позиция за една година – 96 лв. с ДДС

Рекламна позиция  за 6 месеца – 60 лв. с ДДС

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0