Читалище “Самообразование- 1919”

На 31.03.1919 г. се основава ученолюбиво сдружение “Самообразование”, което- по-късно се нарича Народно читалище. Основната задача е да се издигне културно-просветния уровен на жителите на с. Кюприя – днес гр. Приморско.

През 1940 г. е построен първият етап на читалищният дом- двуетажна масивна сграда. Обзаведении били читалня и театрален салон. На 31.12.1940 г. на новогодишното тържество, което се състояло в салона на новото читалище Стоян Драгулев, декламира съчиненият от него текст на марша на Приморско. Стиховете са призив към приморци да бъдат всякога сплотени, за да постигнат по-честити дни. Днес читалището заема важно място в културния живот на хората от града.

През годините са създадени самодейна група за фолклорни песни, вокална группа, группа за стари градски песни, смесен хор, театрален състав, школа по пиано, школа по аккордеон, младежки танцов състав.

В настоящия момент към читалището работи ФА “Приморско”, ДФТС “Приморче”, театрален състав, Билиотеката към читалището предлага на своите читатели книжен фонд от тринадесет хиляди тома литература и разполага с уютна читалня.


Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0