Детска градина “Русалка”

се намира в централна част на град Приморско.

Детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот в морския град. Разположена е в две сгради на малко разстояние една от друга, с общ обширен, добре озеленен двор с богата растителност и оформени площадки удовлетворяващи нуждите на децата за игри на открито. Финансира се с общински средства.

Детската градина разполага с отлична база, просторни помещения за различните групи, зали за игри и обучение, физкултурен и музикален салон, плувен басейн в приземния етаж. Всяко помещение е оборудвано спрямо европейските стандарти за работа с деца, в съответветните възрастови групи. За децата са обособени самостоятелни занимални, всяка с място за игра, хранене и сън. Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.

В детската градина се отглеждат и възпитават деца от три до седемгодишна възраст, за които полага грижи екип от квалифицирани педагози с богат професионалкен опит. Основни приоритети в работата на екипа е качеството на детското обучение и възпитание, подготовяйки малките възпитаници за училище. Програмите, по които се осъществява обучението на децата, са утвърдени от МОН. Традиция е представянето на добри педагогически практики, презентиране на педагогически ситуации по различни направления, работа с природни материали. Приоритет в работата на педагозите през годините е развитието на личността на детето, неговите таланти, умствени и физически способности. Специално внимание се отделя на екологичното възпитание на децата с организирането на модни ревюта с демонстрация на костюми от екологични материали. За осъществяване на поставените задачи се използват интересни форми за взаимодействие с родители и деца чрез беседи, дискусии и празници.

За да бъде престоя на децата в детската градина един непрекъснат празник се акцентува на различните видове изкуства. Малките палавници изживяват своята творческа активност чрез музика, изобразителна дейност, танци и театър. Детска градина Русалка дава възможност на малките палавници, успешно да овладяват познанието, красотата и вълшебството на приказното детство.

Директор на детското заведение е г-жа Анeлия Йораданова

Гр. Приморско, ул. “Славянска” №16

e-mail: 200851@edu.mon.bg

Тел: 0550/ 3 21 29


 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0