Информация по Пр № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Извършване на проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат“ в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море“

11.06.2018 г. На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Приморско осигурява обществен достъп  за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за  инвестиционно предложение „Извършване на проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат“ в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море“ с възложител Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А. – клон България.

Становищата могат да се представят на адреса на Община Приморско  (ул. „Трети март“ № 56, гр. Приморско) или на електронна поща: obschtina_primorsko@mail.bg

Краен срок за  изразяване на писмени становища от заинтересувани лица – 26.06. 2018 г.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0