Информация за получаване на пенсии

Община Приморско и Ръководството на „Български пощи“ ЕАД  информират, че във връзка с предстоящото изплащане на пенсиите от 07.04.2020г. до 23.04.2020г. в пощенските станции на територията на Община Приморско в часовете до обяд, приоритетно ще бъдат изплащани пенсии.

При изплащане на пенсиите за месец април e необходимо :

Да се спазват изготвените графици за изплащане на пенсии

Да се влиза в салоните по един

Да се спазва безопасно разстояние един от друг при изчакване (мин. 2 метра)

Да се носят задължително предпазни средства

 

За гражданите, които нямат възможност да си набавят предпазни средства, общината ще осигури маски и дезинфектанти безплатно, които ще разположи в пощенските клонове.

 

За периода на въведеното извънредно положение, общинска администрация Приморско създаде организация да доставя пенсиите до домовете на жителите, които нямат възможност да  посетят пощенската станция.

Жителите, желаещи да получат своята пенсия в дома си, могат да заявят това на следните телефони:

– Приморско и Писменово – 0879010603

– Китен   – 0879010604

– Ясна поляна   – 0879010599

– Веселие – 0879010592

– Ново Паничарево – 0879010598

!Срокът за заявяване е до 06.04.2020 г., включително

Пенсията ще бъде изплатена, след подписване на декларация по образец, предоставена от пощенския служител, на място при получаването.

 

Жителите, които желаят да упълномощят свой представител /дете или съпруг/съпруга/, за получаване на пенсията на гише, е необходимо да попълнят изрично пълномощно. Бланката може да изтеглите от тук или да получите от фронт-офиса на Община Приморско. Пълномощното се използва еднократно и НЕ Е необходимо да се заверява нотариално. В случай че имате нотариално заверено пълномощно, също може да го използвате.

Пълномощното може да изтеглите от тук: Пълномощно за получаване на пенсия

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0