Информация от Община Приморско

Информация от Община Приморско

Във връзка с постъпили запитвания, свързани с взетите решения на заседание на Министерски съвет от 09.12.2020 г., относно одобряване на допълнителни разходи за реализиране на общински проекти, ви предоставяме следната информация:

 

Община Приморско разполага с пълна проектна готовност за реализация на значими общински обекти и е извършила всички необходими административно-процедурни действия, свързани с искането за финансиране им. Общината полага усилия и използва целия си административен капацитет за подготовка и изпълнение на проекти, които ще решат най-належащите инфраструктурни и социални въпроси. Ръководството поддържа постоянни ползотворни контакти с ресорните министерства и централните органи на изпълнителната власт. На това се дължи устойчивата финансова подкрепа през годините за реализация на голяма част от проектите ни. Така през миналата 2019 г., с постановление на Министерски съвет беше отпусната сумата 1 608 165 лв. за реализация на проект: „Кръстовище на ул.“Стамополу“, ул.“Перла“ и ул.“Иглика“ с прилежащо благоустройство, озеленяване и осигуряване на достъп до морски плаж с паркиране“.

 

През тази година не бяхме сред одобрените, наред с други общини, въпреки адекватните ни кандидатури. Уверяваме ви, че общинската администрация продължава да полага максимални усилия за осъществяването на подготвените проекти и чрез други финансови инструменти.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0