За конкурс за длъжността МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

         1.Образование: средно специално медицинско образование – медицинска сестра,фелдшер,акушерка
         2. Друга квалификация: не се изисква

 1. Професионален опит: не се изисква

 

 1. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Основна задача – организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване  или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата.

Участва в организацията и провеждането на медицински контрол.

Контролира текущото хигиенно състояние на учебното заведение.

Участва в организацията и провеждането на здравно образование на децата и учениците.

                 

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
  • копие от диплома за завършено образование;
  • автобиография;
  • мотивационно писмо;

 

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
  • подбор по документи за допускане до конкурса
  • събеседване с одобрените по документи кандидати

 

 1. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Деловодството на Община Приморско, ул. “Трети март” №56  в срок от 30 дни , считано от датата на публикуване на обявлението.

Предоставените от кандидатите лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни.

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0