Заповед на кмета на община Приморско във връзка с противоепидемични мерки

Със своя Заповед, кмета на община Приморско въведе временни противоепидемични мерки на територията на общината.

Въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Приморско, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.:

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от шести до дванадесети клас.
 2. 2. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение. (1-5 клас)
 3. 3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до пети клас включително, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
 4. 4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
 5. 5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 6. 6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за деца до 12 год. на закрито и открито се провеждат без публика. За деца над 12 год. тези мероприятия се забраняват.
 7. 7. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, бар-вариете и бар-клуб.
 8. 8. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 7) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 часа, като осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
 9. 9. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
 10. Преустановява се дейността на всички читалища на територията на община Приморско.
 11. Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.
 12. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 13. 13. Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.
 14. 14. Забранява се събирането на групи от ученици по заведения и на открити места.
 15. Да се засили дезинфекцията на всички открити и закрити обществени площи (улици, площади, детски площадки, административни сгради, търговски обекти, банки и др.)
 16. 16. Да се осъществява пропусквателен режим в общинските сгради по отношение на служителите и посетителите, чрез измерване на температурата, дезинфекция на ръцете и ползването на предпазни средства. Обслужването на граждани да се осъществява на фронт офис, като не се допуска свободното им движение в сградите
 17. II. Заповедта влиза в сила от 12.11.2020 г.

Със Заповедта може да се запознаете тук: Заповед 843/12.11.2020

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0