Електронни услуги 

 

Деловодна справка за подадените от вас нормативни документи в администрацията на общината.За да получите желаната информация следва в диалоговия прозорец с надпис „регистрационен индекс“ да изпишете текста „Вх.№ – “ и съответния номер, а в диалоговия прозорец с надпис “ Код за достъп“ , вашият уникален код, който ви е предоставен.

Електронни услуги предоставяни от Община Приморско през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавната агенция за електронно управление /ДАЕУ/

Услугите са достъпни в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от общинска администрация“

Преди да започнете електронно заявяване е необходимо:
1. Да притежавате и инсталирате на Вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис /КУКЕП/ или Квалифициран електронен подпис /КЕП/.
2. Да притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
3. Да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0