Онлайн справки за местни данъци и такси може да извършвате  от ТУК:

За влизане в потребителския профил за проверка на задълженията е необходимо да попълните следната информация :

  • ЕГН за физическите лица или ЕИК за юридическите лица и
  • ПИН код, който е посочен в годишните съобщения или може да бъде получен лично или от упълномощено с писмено пълномощно лице в Дирекция „МДТ“ в сградата на Община Приморско, на ул. „Трети март“ № 56.

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0