Онлайн справки и плащане на местни данъци и такси може да извършвате  от ТУК:

Община Приморско въведе нова електронна услуга за онлайн справки и плащане на местните данъци и такси. През уеб сайта на Община Приморско гражданите могат да платят задълженията си по Интернет чрез дебитна/кредитна карта от своя компютър, таблет или телефон, независимо къде се намират. За целта е необходимо единствено ПИН код, който е посочен в годишните съобщения или може да бъде получен лично или от упълномощено с писмено пълномощно лице в Дирекция „МДТ“ в сградата на Община Приморско, на ул. „Трети март“ № 56.

Важно е да се подчертае, че за услугата не се дължат такси за превод. Новата услуга е достъпна от Интернет страницата на местната администрация на адрес /ВИЖТЕ ТУК/ – секция „Местни данъци и такси” – в подраздел „Е – плащания”.

Чрез изписване на ЕГН за физическите лица или ЕИК за юридическите се влиза в потребителския профил за проверка на задълженията и тяхното плащане.

Въвеждането на електронната услуга води до повишаване качеството на обслужване и намаляване на опашките пред касите, както и пести време и средства на фирмите и гражданите.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0