наименование на проекта Реконструкция и благоустройство

на “Централна градска част- кв.11”

“Морска градина-кв.33а” -град

Приморско

година                                               2011
източник на финансиране Програма за развитие на селските

райони 2007-2013

роля на организацията водеща
стойноста на проекта в лева                                        1 274 162
наименование на проекта Интегриран инвестиционен проект

във водния сектор на агломерация

Приморско-Китен

източник на финансиране  Оперативна програма

“Околна среда 2007-2013”

роля на организацията  водеща
стойност на проекта в лева  42 419 124

 

наименование на проекта Съвременен облик  на община

Приморско:изграждане на битово-

фекална канализационна система

с ПСОВ в с.Веселие и пристройка

и преустройство на читалище

“Самообразование” гр.Приморско

година                                             2011
източник на финансиране Програма за развитие на селските

райони 2007-2013

роля на организацията водеща
стойноста на проекта в лева                                      5 566 224
наименование на проекта Реконструкция на водопроводната

мрежа на с.Веселие,община

Приморско

източник на финансиране  Програма за развитие на селските

райони 2007-2013

роля на организацията  водеща
стойност на проекта в лева                                      2 627 180

 

наименование на проекта:  Изграждане на „Посетителски комплекс с традиционни занаяти”, с.Писменово, общ. Приморско

източник на финансиране:     ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
роля на организацията:  ВОДЕЩА
стойност на проекта в лева 196 894 ЛВ.

 

наименование на проекта:  „Тайните на Приморска Странджа”
източник на финансиране: ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
роля на организацията:  ВОДЕЩА
стойност на проекта в лева 24 636 ЛВ.

 

наименование на проекта:  „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Приморско”
източник на финансиране: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
роля на организацията:  ВОДЕЩА
стойност на проекта в лева 89 949,33

 

наименование на проекта: “Добри партньори – здраво бъдеще”

източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция

роля на организацията:Водеща

стойност на проекта в евро:424 835,85

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0