ПапкаОткрит конкурс за възлагане на услугата: “Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен.”

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-1

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект № 22-2

ПапкаПродажба на прогнозни количества дървесина – Пакет 22-02

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект № 22-3

ПапкаПродажба на прогнозни количества дървесина – Пакет № 22-03

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект № 22-4

ПапкаПродажба на прогнозни количества дървесина – Пакет № 22-04

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-5

ПапкаПродажба на прогнозни количества дървесина – Пакет №22-05

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-6

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-7

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-8

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-9

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-10

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-11

ПапкаОткрит конкурс за възлагане на услугата:”Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен”

ПапкаОткрит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-12

ПапкаМаркиране и сортиментиране на дървесина на корен

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0